Luftambulansen: Husk å slå på transponderen før du tar av

Fra Luftambulansen på Lørenskog har vi mottatt følgende oppfordring:

Luftambulansen på Lørenskog flyr ofte i umiddelbar nærhet til Kjeller. Det er ønskelig fra vår side at helikopter og fly som opererer til og fra Kjeller flyr med transponder på, aller helst i mode C. Årsaken til det er at vi da kan se luftfartøyene på vårt ACAS system i våre helikoptere. Dette vil være til stor hjelp for oss og også bidra betydelig til økt flysikkerhet.

Mvh Håvard Øye
basesjefsflyger Luftambulansen Lørenskog.