Nyttårshilsen fra KAS

Hei alle sammen og Godt Nytt År!

Kjeller Aero Senter har fra 01.01 2021 gjennomført noen praktiske endringer i driften. Oddmar Stenhaug (Bildet til venstre) , tidligere leder i Nedre Romerike Flyklubb, fallskjermhopper og tidligere PPL-A innehaver og jeg vil dele på arbeidsoppgavene i KAS. Oddmar tar det meste av det praktiske i Småflyhavna, og jeg tar som tidligere alt det administrative.

En ikke så hyggelig sak er at dere som eier hangar på Kjeller og har leieavtale med FB har eller kommer til å få oppsigelse på denne. Hva som videre vil skje, vil avklares i møter framover, men jeg tror ikke det er noen grunn til panikk i første omgang. Bare sitt rolig i kanoen! Men det gir jo signaler som ikke er så trivelige å motta.

Det er snart tid for å sende ut årsavgifter igjen. KAS har bestemt at det skal være samme nivå på avgiftene som i 2020, altså ingen økning. KAS har opparbeidet seg en god økonomisk buffer og da ser styret ingen grunn til å regulere avgiftene. En del av disse midlene vil bli brukt til å oppgradere Småflyhavna ila våren, det skulle egentlig skjedd i 2020, men Covid 19 satte på bremsene.

KAS har gått til innkjøp av en ny snøfreser, denne vil bli brukt til å brøyte der Forsvaret ikke kommer til, inntil hangardører blant annet. Vi testet den mandag, noen steder går det helt fint å komme inntil portene mens andre steder hadde det rast snø fra taket som hadde frosset til is, det nyttet det ikke å fjerne. Vi tar sikte på å fjerne snøen før brøytemannskapene kommer og tar hovedområdene.

KAS har også gått til innkjøp av en hjertestarter, vi begynner å bli en godt voksen gjeng etter hvert. Vi ser etter en god plassering da den selvsagt bør være tilgjengelig for alle. Inntil videre står den  i vinduskarmen på mitt kontor, det er bare «å forsyne seg» hvis behovet skulle oppstå.

Har dere operative eller administrative spørsmål rundt Kjeller, er det veldig hyggelig om dere tar kontakt.

Always happy landings!
Med vennlig hilsen
Per Inge