Ønsker du adgang til HemsWX

En endring i WordPress har ført til at funksjonen på hjemmesiden for å be om tilgang til HemsWX ikke virker. Derfor oppfordre vi de som ønsker slik tilgang om inntil videre å sende en epost til Thomas Berg.