Stopp & Go = Touch & Go = Ikke tillatt

Flyplassjefen minner om at det normalt ikke er tillatt hverken med «Stop & Go» eller «Touch & Go» på Kjeller.

Det gjelder et lite unntak i forbindelse med solo- og oppflyging, men da etter avtale med flyplassjefen. Dette er omtalt på side 10 i Driftshåndboka for Kjeller flyplass:

3.11 Landingsrunder
Landingsrunder er generelt ikke tillatt, men konsesjonen tillater unntak i forbindelse med soloutsjekk og sertifikatflyving. Stop-and-go samt taksing inn til Småflyhavna fulgt av umiddelbar taksing ut for avgang regnes som landingsrunde og er heller ikke tillatt.

Du finner hele drifitshåndboka for Kjeller flyplass ved å klikke her: