Nyttårshilsen fra KAS

Hei alle sammen og Godt Nytt År! Kjeller Aero Senter har fra 01.01 2021 gjennomført noen praktiske endringer i driften. Oddmar Stenhaug (Bildet til venstre) , tidligere leder i Nedre Romerike Flyklubb, fallskjermhopper og tidligere PPL-A innehaver og jeg vil ...
Les mer
/ Nyheter

Politiets helikopterbase på Taralrud – melding fra Steinar Østby

Merk at det ligger en NOTAM ute vedrørende Politiets helikopterbase på Taralrud. Den er publisert for å angi en posisjon på GPS-innflyging til helikopterbasen og er ikke relevant informasjon for oss. Men på SkyDemon kommer det opp et skravert område ...
Les mer
/ Flyskolen, Medlemmer, Nyheter

Nå er det tid for motorvarmer

Høsten er over, og enten vi liker det eller ikke så er vinteren i anmarsj. Dette betyr at vi må huske å koble til motorvarmer på flyene når de settes i hangar. Husk også å legge over dyne hvis tilgjengelig ...
Les mer
/ Flyskolen, Medlemmer, Nyheter

Mistet på Kjeller

LN-KAP savner et sort futteral inneholdende drainglass, stjernetrekker og en fastnøkkel. Mistet et eller annet sted på Kjeller. Kontakt Steinar Østby (908 44 671) hvis noen finner det ...
Les mer
/ Nyheter

Epostadresser i minidrett.no og myWebLog

Dette gjelder de som har registrert mer enn en epostadresse i minidrett.no. Det har hersket en del forvirring rundt alternative epostadresser registrert i disse systemene, derfor skal jeg forsøke en liten oppklaring. I den enkeltes profil i minidrett kan det ...
Les mer
/ Nyheter

Les dette før du flyr, og merk deg hovedbudskapet, som er

«Husk spacing – melde tydelige – bruke alle lys – og ikke minst lytt etter eventuell beskjed fra AFIS»: Enkelte ganger opplever man at det kan være vanskelig å få utført jobb i andre enden av flystripa. Hvis det er ...
Les mer
/ Nyheter

Bli medlem i Landsforeningen for Luftfartøyvern.

Av Morten S. Haave Dette er en liten anmodning om støtte til Landsforeningen da vi dessverre ikke er synlig ved Flydagen mfl i år. Vi arbeider likevel ufortrødent videre og håper våre unike veteranfly igjen kan vises frem for publikum ...
Les mer
/ Nyheter

PPR på Hamar flyplass – Stavsberg

Vi tar fra 01.06.2020 i bruk myPPR ved Hamar flyplass. PPR søker du da gjennom www.myPPR.no. Tillatelse gis som standard automatisk og umiddelbart, men dette vil løpende styres av forholdene. På www.myPPR.no finner du også informasjon rundt regelverk, priser osv, ...
Les mer
/ Flyplasser, Nyheter

Maarud – og to viktige råd!

Veteranflymiljøet på Kjeller har i flere tiår nytt godt av stor velvilje på Maarud for å innøve gressbane-operasjoner, noe vi er svært takknemlige for. Grunnet noe økt omfang av trafikk og medfølgende støyproblematikk i den senere tid, bes vi nå ...
Les mer
/ Nyheter

COVID-19

Myndighetene åpner for skoleflyging i godkjente treningsorganisasjoner fra og med 11. mai. Dette innebærer at elever kan fly med instruktører, det vil si maksimum to personer i flyet. Se NRFs informasjon om Coronatiltak. For skoling, utsjekker og PFT viser vi ...
Les mer
/ Nyheter

Klubbens Coronatiltak – oppdatert pr. 17.05.2020

Myndighetene har nå endret covid-19-forskriften og NLF har oppdatert smittevernveilederen for flyskolevirksomhet. Det innebærer at skoleflyging nå kan gjennomføres med maks. to personer i luftfartøyet, og at privatflyging kan gjennomføres uten begrensninger på antall personer i luftfartøyet. Følg klubbens retningslinjer ...
Les mer
/ Nyheter

Viktig om logging av flyging

I et ekstra styremøte fredag 17. april ble det bestemt at vi går tilbake til logging av flyging i loggbøkene. Rutinen blir dermed som kjent fra tidligere at vi logger alt i bøkene og i myWebLog. Dette gjelder med umiddelbar ...
Les mer
/ Nyheter

Har du en ubetalt faktura for pilotavgift?

En tid etter at man har foretatt årets første flytur med avgang eller landing på Kjeller dukker det opp en faktura for pilotavgift fra Kjeller Aero Senter. Det er et krav fra flyplasseier (Forsvaret) at de sivile brukerne selv skal ...
Les mer
/ Medlemmer, Nyheter

Dokumenter for Klubb-PFT 2020

NRF Klubb PFT-dokumentene ligger i dokumentarkivet og kan lastes ned derfra, menyvalg PFT-dokumenter > PFT 2020, eller ved å klikke på linkene nedenfor. Det gjelder fortsatt at medlemmene må gjennomføre organiserte kvelder med klubb PFT teori. Flyskolen Klubb PFT 2020 ...
Les mer
/ Flyskolen, Nyheter

Nye timepriser LN-KAP

Vi har justert timepriser fra 1. mars 2020: Kr 1.740,- pr time Kr 1.440,- pr time for andelseiere Kr 1.590,- pr time m/halv andel ...
Les mer
/ Medlemmer, Nyheter

Årskortordningen for 2021.

For 2021 har klubben følgende årskortordning: LN-ACJ og LN-ACL har årskort på Elverum, Rakkestad og Notodden. LN-NRO, LN-NRF, LN-NRA og LN-NRC har årskort på Hamar, Elverum og Rakkestad. LN-RAL har årskort på Elverum og Rakkestad. LN-KAP har årskort på Elverum ...
Les mer
/ Årskort, Flyplasser, Nyheter

Riksantikvaren mener at også rullebanen på Kjeller bør vernes

På Riksantikvarens hjemmeside er det publisert en melding om justert omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass, hvor det blant annet foreslås at også rullebanen vurderes for vern. I meldingen står det blant annet: «Kjeller flyplass utgjør et verdifullt kulturmiljø, som ...
Les mer
/ Nyheter

Fly selv i USA?

Av Henrik Dahl Tyskerud Jeg har nylig konvertert sertifikatet mitt til ett FAA sertifikat da jeg har fått noen venner der borte som gir meg muligheten å fly i USA. Dette var en overraskende enkel prosess så jeg tenkte jeg ...
Les mer
/ Nyheter

Tilgang til HemsWX

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har åpnet for at klubbmedlemmer kan få tilgang til deres app for værtjenester, HemsWX. Medlemmer av Nedre Romerike Flyklubb kan registrere ønske om tilgang på følgende link: https://nrfk.org/anmodning-om-tilgang-til-hemswx/ Vi vil deretter legge til de interesserte som brukere ...
Les mer
/ Flyskolen, Medlemmer, Nyheter

Logging av “SOLO” i myWebLog

Ved logging av soloflyging i myWebLog har det tidligere vært mulig å velge “SOLO” under “Flyvingens art” i “Logg flyving – Steg 1”. Etter som soloflyging er en del av opplæringspogrammet, skal slik flyging heretter registreres som “SKOLE”. I “Logg ...
Les mer
/ Flyskolen, Medlemmer, Nyheter