Bruk enkel risikoanalyse til å bli en bedre pilot!

Vi som flyr får ofte spørsmål  fra familie og venner om flyging er farlig. Skal vi være ærlige må vi svare et betinget ja på dette. Vi flyr i relativt stor fart i en viss høyde over bakken, et sted mennesker ikke er skapt til å være, og vi er prisgitt en del fysiske lover. Dersom noe går galt, blir konsekvensene ofte store da det er mye energi involvert. 

Vi må derfor akseptere at vi driver en aktivitet med en viss risiko, men det er viktig å ha et bevisst forhold til dette og alltid søke å redusere sannsynlighet for en ulykke. Dette gjør vi oftest ubevisst gjennom våre holdninger, valg og ferdigheter,  men det kan ofte være nyttig å gjøre en litt mer strukturert risikoanalyse og dermed bli mer observant på egne svakheter.  Det finnes en mengde gode artikler og hjelpemidler om dette tema på nettet, søk gjerne med  Google etter  «Aviation Risk Assessment», eller start med denne artikkelen.

Det hele går ut på å identifisere risiki for den aktuelle flytur, og deretter gjøre tiltak for å eliminere risiko eller redusere sannsynlighet, eventuelt redusere konsekvens av en hendelse. Eksempler kan være:

Risiko: Havari under landing da det er meldt mye krossvind på bestemmelsesstedet og du har liten erfaring på flytypen. Tiltak: Avlys flyturen (Risiko eliminert). Ta heller noen treningstimer med en instruktør for å være bedre forberedt for en senere tur.

Risiko: Motor stopper underveis på grunn av drivstoffmangel grunnet sterk motvind. Tiltak: Ha nok fuel til bestemmelsessted eller alternativ landingsplass, samt reserve under aktuelle værforhold (Sannsynlighet redusert).

I sin aller enkleste form kan risikoanalysen være å ta for seg de følgende tre momenter som kan gis fargekoding: grønt, gult og rødt: 

  1. Er jeg som pilot skikket til den aktuelle flytur; erfaring, hvile, helse, stress, etc….  
  2. Er flyet OK: Vedlikehold, snags, fuel, W&B, instrumenter og utstyr etc
  3. Er været og rute ok: Sjekk meldinger og prognoser, ring evt MET kontor. Sjekk NOTAM. Ha alltid en plan B.

Dersom du får rødt på noen punkter bør du ikke fly den planlagte turen, gule punkter bør du prøve å gjøre noe med, og er alt grønt er det bare å fly og ha en fin tur.

Husk imidlertid alltid at «Er du i tvil er det ingen tvil» – utsett turen!

Se ellers plakaten

som er tilgjengelig for nedlasting og som oppslag i klubbhytta.