Bruk av transponder.

TransponderFor en tid tilbake fikk vi en rapport fra Røyken Kontrollsentral om at en pilot hadde flydd VFR i G-luftrom med transponder satt på 7700 i stedet for 7000. Dette er som kjent et signal om at luftfartøyet er i en nødsituasjon, noe som fører til at det går alarmer i kontrollsentralen.

Dersom han hadde hatt transponderen på 7600 ville det indikert radio-feil, og med 7500 at flyet var kapret, dvs at det kunne gått større alarmer og at piloten kanskje hadde fått selskap av en F16 på vingen…(!). For å unngå dette er god praksis å sette transponder i standby ved skifte av kode for å unngå å komme borti disse følsomme kombinasjonene i 7×00 serien, samt å alltid dobbeltsjekke at riktig kode er satt før man setter transponderen til aktiv (ALT/C).

Fly sikkert!!