Kategoriarkiv: Nyheter

Nye timepriser for sesongen 2024

Vi justerer timeprisene på Aquila og Cessna fra 1. april 2024. De nye prisene per blokktime er:

LN-NRA, LN-NRC kr 1.788,-
LN-NRF kr 2.148,-
LN-NRO kr 2.292,-

Dette er i tråd med budsjettet vi vedtok på årsmøtet, og årsaken er at kostnadene våre har økt omtrent som den generelle prisstigningen siden forrige justering i 2022.

Årskortordningen for 2024

billettFor 2024 har klubben følgende årskortordning:

Årskortordningen for flyene våre videreføres i 2024, med følgende endring: vi har foreløpig ikke kjøpt årskort på Rakkestad for LN-ACL, da dette ble lite brukt i fjor.

 

Vi avventer også videre plan for LN-NRC før vi bestemmer hvilke årskort som kjøpes for denne.

 

Du kan se hvilke flyplasser flyet har årskort for i myWebLog ved å holde musepekeren over flyets registrering i bookingkalenderen.

 

Husk å registrere alle flyplasser du har mellomlandet på når du logger flyturer i myWebLog.

 

Ved besøk til flyplasser som benytter myppr.no (f.eks. Rygge, Notodden) betaler hver enkelt pilot startavgift selv, i henhold til bestemmelsene for hver flyplass og ut fra om flyet har årskort eller ikke. Sjekk opplysningene på myppr.no når du registrerer din PPR.

 

Ved besøk til Avinor-flyplasser eller Torp er det helt i orden at klubben får faktura. Det er bare å vente til kassereren belaster disse på pilotens konto i myWebLog.

 

Merk at ved pause mellom avganger i touch & go-serie, eller bare ved at man fortsetter til en annen flyplass etter en touch & go-serie, risikerer man ved noen flyplasser å bli belastet to startavgifter for et besøk. Vilkår for dette er oppgitt i bestemmelsene for hver enkelt flyplass.

 

Sammendrag:
LN-ACL har årskort på Elverum,  og Notodden.
LN-ACJ har årskort på Elverum og Notodden.
LN-NRO, LN-NRF, og LN-NRA  har årskort på Hamar, Elverum og Rakkestad.
LN-NRC avventer inntil videre.
LN-KAP har årskort på Elverum og Rakkestad.
 

I bookingkalenderen i myWebLog kan du se hvilke plasser flyet har årskort for ved å «peke» på flyet.

Klubb-PFT våren 2024

NRF Flyskole starter årets klubb PFT sesong med første teorikveld tirsdag den 6. februar. 
Så langt er følgende datoer bestemt:
 
Tirsdag 6. februar
Onsdag 14. februar
Onsdag 28. februar
 
Flere datoer vil bli publisert i aktivitetskalenderen etter hvert som de blir bestemt.
 
Tid og sted: Kl 19:00 – 21|:00 i KFFs lokaler, 2. etasje på Kjeller.
 
NRF Flyskole.

Viktig melding om medlemskontingenten for 2024 og booking av fly

Luftsportforbundet har nå sendt ut alle fakturaer for medlemskontingent for 2024. Litt avhengig av når de ble sendt ut kan forfallsdato ha vært litt forskjellig, men de fleste hadde betalingsfrist 22. januar. Noen fakturaer som ble sendt ut i november/desember i fjor hadde forfall senest 31. desember.

Varsel om faktura skal være sendt pr. epost til alle som har registrert epostadresse i NLFs systemer. Når NLF registrerer betalingen din blir medlemsregisteret oppdatert og transaksjon blir sendt til myWebLog, som normalt blir oppdatert i løpet av et par timer.

Hvis du mener at fakturaen er feil, må du kontakte Medlemsservice hos Norges Luftsportforbund snarest mulig. Hvis du ikke skulle ønske å fortsette som medlem hos oss ber vi om at du melder deg ut av klubben i stedet for bare å la fakturaen ligge. Eventuell utmelding kan du registrere i minidrett.no, eller du kan sende en epost til meg eller til Luftsportforbundet.

Hvis du av en eller annen grunn har problemer med å gjennomføre betalingen kan du kontakte meg pr. epost, så kan jeg sende deg de nødvendige fakturadetaljene slik at du kan betale i bank eller med nettbank. Har du ikke epostadressen min finner du den i kontaktlista på klubbens hjemmeside.

Som kjent er betalt kontingent et krav for å benytte klubbens fly, både som selvstendig pilot, instruktør og som elev.

myWebLog sjekker om kontingenten er betalt før booking godkjennes, og det betyr at når du ønsker å booke fly er det viktig at kontingenten er betalt. Dette gjelder selv om fakturaen har forfall senere enn 22. januar.

Vær oppmerksom på at klubbens egenandelsforsikring ikke gjelder hvis kontingenten ikke er betalt, så dette er nok en grunn til å sørge for at alt er i orden før du begir deg opp i lufta.

Arne Einar Berg

Luftsportsområdene er døde – Leve luftsportsområdene

Fra NLFs nyhetsbrev for desember -23 har vi sakset denne meldingen:

Luftsportsområdene som har vært publisert i AIP ENR 5.5 og gitt luftsportsutøvere adgang til kontrollert luftrom ble borte fra 1. desember. Luftsportforbundet har nå søkt om etablering av fareområder med samme fysiske utstrekning som Luftsportsområdene hadde. Det er laget en mal for avtale mellom NLF og Avinor flysikring AS som gjør at den praksisen man hadde i Luftsportsområdene kan videreføres i de nye fareområdene. Det er også laget en sikkerhetsanalyse av operasjonene, som viser at sikkerheten ivaretas ved bruken av fareområdene.

Fareområdene som erstatter Luftsportsområdene i Oslo og Farris TMA er nå etablert. Avtalen om bruk av disse områdene er ennå ikke godkjent av Luftfartstilsynet og de nye fareområdene kan akkurat nå bare benyttes for enkeltflygninger som får dem aktivert pr flyradio. NLF forventer at avtalene, som muliggjør samme praksis som før, blir godkjent i god tid før sesongen 2024. Fareområder med tilhørende avtaler for de øvrige Luftsportsområdene forutsetter vi at er på plass til sesongen 2024.

myWebLog øker datasikkerheten, og dette betyr endringer som alle må gjennomføre senest 31. desember.

myWebLog øker datasikkerheten, og dette betyr endringer som alle må gjennomføre senest 31. desember.

Updated Login System
To improve the overall IT security of myWebLog, the login system has been redesigned. The new version was recently launched.
The improvements consist of a higher database encryption, stronger password requirements and case sensitive usernames.
If you or your users experience login problems, it is highly likely that the case sensitivity of the username is the issue. Please ensure that the usernames are typed exactly as they are registered in the user/member database.
Most clubs and organizations use a numberbased username system. If you use alpha-numeric usernames in your organization, it might be a good idea to inform your members about this change. There is a new notice on the login screen regarding case sensitivity, but a message to your members may save you a question or two.
Stronger Passwords
All new passwords now have stronger requirements:
• At least 8 characters long
• Must contain one letter (a-z), one number and one special character
• Can not include the username or member number
Any login (web version only) with a weak password will be prompted to change password prior to 2023-12-31. After this date, older passwords will be reset.
Password For New Users
It is no longer possible for you as an administrator to reset a user password. Your members shall use the «I forgot my password…» function on the login screen to change a forgotten password. A valid email address is required.
 
Brukerveiledningene våre for myWebLog er ennå ikke oppdatert, men det vil skje etter hvert.
 

Kjellersaken og statsbudsjettet for 2024

 
 
Thore Nylund
Leder Nedre Romerike Flyklubb:
 

Det er mange som lurer på hva som skjer med «Kjellersaken» og her kommer utdrag fra Statsbudsjettet slik det ble offentliggjort fredag den 6. oktober:

Se vedlagt for Samferdselsdepartementets budsjett. Kort oppsummert fremgår det at Stortingets vedtak fra 2021 – om at regjeringen skal presentere en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området – ikke er løst, men jobbes videre med. Konkret tekst fra budsjettdokumentene følger under: 

***

I Prop. 1 S (2022–2023) opplyste Samferdselsdepartementet at det tok sikte på en avklaring i rimelig tid før Kjeller etter planen skal stenge, og at departementet avventet kommunens og Riksantikvarens vedtak om henholdsvis etterbruk og vern av flyplassområdet på Kjeller. Ved behandlingen av anmodningsvedtakene tok kontroll- og konstitusjonskomiteen regjeringens oppfølging eller planer om oppfølging til etterretning, jf. Innst. 186 S (2022–2023). Våren 2023 besluttet kommunestyret i Lillestrøm å be kommuneadministrasjonen om ytterligere utredning av beslutningsgrunnlaget i saken, herunder økonomi og sikkerhetskrav knyttet til en kombinasjonsløsning med fremtidig byutvikling og levende luftfartøyvernsenter. Departementet vil komme tilbake til saken på egnet måte.

Se vedlagt for Forsvarsdepartementets budsjett. Kort oppsummert fremgår det at Stortingets vedtak fra 2021 – om at staten skal ivareta de nasjonale kulturhistoriske verdiene på Kjeller – ikke er løst, men jobbes videre med. Konkret tekst fra budsjettdokumentene følger under: 

***

Forsvarets leir på Kjeller skal avvikles innen utgangen av 2026 gjennom en gradvis frigjøring av arealet. Det legges opp til en avvikling eller utflytting av Forsvarets virksomheter på Kjeller frem mot utløpet av 2026, og det vurderes ulike relokaliseringsløsninger for virksomheter som skal videreføres.

For å legge til rette for at de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt, koordinerer vi arbeidet med pågående prosesser hos Riksantikvaren og Lillestrøm kommune. Det vises også til informasjonssak om avviklingen av Kjeller base i Prop. 1 S (2021–2022) Del III, 6.8 Avhending av Kjeller base. Fremdriften i Lillestrøm kommunes planprosess tilsier at planen som skal danne grunnlag for etterbruk av Kjeller ikke blir ferdig behandlet før nærmere utgangen av 2026. Riksantikvaren vil samkjøre fredningsprosessen med dette arbeidet. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om oppfølging av vedtaket.

På Stortinget og i regjeringen skjer det med andre ikke så mye. Den største utfordringen med det er at administrasjonen i Lillestrøm kommune bruker den økonomiske usikkerheten for alt den er verd for å argumentere mot videre flyplassdrift på Kjeller. Stortinget har riktignok vedtatt de staten har et ansvar her, men så lenge dette ikke er konkretisert utnytter som sagt Lillestrøm kommune usikkerheten til støtte for sitt syn.