Det eneste vi vet om fremtiden er at den vil bli annerledes

av Thore Nylund
NRFK representant i styringsgruppa for ny GA-flyplass («Luftsportsenter») på sentrale østlandet 
NRFK representant i arbeidsgruppa for utarbeiding av kommunikasjonsstrategi relatert til ovennevnte
   

Det ligger mørke skyer over Kjeller flyplass, men håpet om fortsatt aktivitet etter Forsvaret trekker seg ut lever i beste velgående. Samtidig jobbes det med å tilrettelegge for ny kapasitet for GA i Østlandsområdet. 

Ved inngangen til november er de politiske partiene på Stortinget i sluttforhandlinger om det endelige innholdet i langtidsplanen for Forsvaret. Det er fortsatt uklart om Høyre, Frp og Ap får med seg sentrumspartiene på et bredt forlik, men etter alt å dømme vil beslutningen om å legge ned militærbasen ved Kjeller flyplass bli stående. En eventuell nedleggelse er forventet nærmere år 2023.

Det betyr ikke at Kjeller er tapt for luftsporten og oss småflyentusiaster. Men kampen for å bevare flyplassen vil bli tøff, og spesielt slik vi kjenner den i dag. Det er stort engasjement rundt arbeidet, og temaet begynner for alvor å komme på agendaen til kommunepolitikerne i Skedsmo. Luftsportsmiljøet, med Kjeller Flyhistoriske Kulturpark i front, jobber med å bevare deler av Kjeller flyplass til å utgjøre et veteranflysenter – en strategi Nedre Romerike Flyklubb støtter opp om.

Samtidig fortsetter arbeidet med å legge til rette for å opprettholde eller øke kapasiteten for utøvelse av GA i hovedstadsområdet den dagen kapasiteten på Kjeller er ventet å bli redusert. Dette arbeidet har i realiteten pågått siden slutten av 80-tallet (da Stortinget vedtok at Fornebu skulle legges ned), men har de siste årene blitt intensivert. Ved utgangen av 2016 ligger det blant annet inne en båndlegging for småflyplass i Sørum kommune sin kommuneplan. Mer informasjon om dette vil komme i 2017.

Hva kan jeg gjøre?

Som Norges største flyklubb innehar vi store mengder ulik kompetanse og mange kloke hoder og gode hender.  Styret ønsker derfor gjerne at du tar direkte kontakt med en av oss, dersom du ønsker å bidra aktivt i arbeidet med å legge til rette for at vi også skal kunne utøve vår aktivitet i samme eller større grad i fremtiden. Og om ikke annet, trenger Kjeller flyplass all den positive omtalen den kan få i sosiale medier og blant venner og bekjente – det oppfordres derfor til å spre ordet om at den over 100 år gamle flyplassen vi har blitt så stolte av, fortsatt fortjener livets rett.

Ta gjerne kontakt med styret, dersom du har kommentarer, innspill eller spørsmål.

Vi viser også til artikkel i Romerikes Blad den 10. november.