VFR into VMC

Tap av visuelle referanser (VFR into IMC) er den ulykkeskategorien som har høyest sannsynlighet for fatal utgang, men som også kan unngås med riktige holdinger og god planlegging.

Dokumentasjon fra klubbkvelden 7.12.2017

Flybarmeter

Hvor sikker er jeg som pilot?

Hjelpemiddel for vurdering