Flybarmeter

Hvor sikker er jeg som pilot?

Hjelpemiddel for vurdering

Fuskelapp

Print ut og brett til A5 – alt du trenger til planlegging og knebrettet på ett ark!

Oppdatert 21. april 2007 med ny frekvens Oslo APP. (pdf).

Laget av Arnfinn Christensen i Oslo Flyveklubb