Droneaktivitet nær Kjeller – Melding fra NLF

Gjennom OBSREG har vi blitt kjent med at det fredag 5. november ble observert droneaktivitet over Lillestrøm og nær terskel for bane 30.
NLF har varslet Luftfartstilsynet og orientert KAS.

Vi ber medlemmer / piloter om å være særlig på vakt etter droner i dette området. All observasjon av droner bør varsles til NLF gjennom OBSREG, og eventuelt til nærmeste ATC-enhet om aktuelt.