Endringer hos flyskolen

De som har vært inne på kontaktlisten vår i det siste, har muligens lagt merke til noen endringer:

Tormod Egner er skolesjef og Ivar Dyrdal er ass. skolesjef (Uforandret).

Tidligere var de to med funksjonen ass. skolesjef, men nå er den ene byttet ut med Steinar Østby som PPL-koordinator.

Instruktørene Erland Bakker, Erlend Gausen, Ivar Hellum og Steinar Østby har i tillegg til PPL også fått funksjonen Progsjekk.

Ass. skolesjef Ivar Dyrdal har fått funksjonene Soloutsjekk og Skoleutsjekk.

Marius Viken Thomsen og Håvard Ebbesen Engernes er nye instruktører .

Det kan også nevnes at det er noen som har sluttet som instruktører.

Forvirret? Ta en kikk på kontaktlisten.