Epostadresser i minidrett.no og myWebLog

Dette gjelder de som har registrert mer enn en epostadresse i minidrett.no.
 
Det har hersket en del forvirring rundt alternative epostadresser registrert i disse systemene, derfor skal jeg forsøke en liten oppklaring.
 
I den enkeltes profil i minidrett kan det registreres to epostadresser, primær og alternativ adresse. Grunnen til at det er mulighet for to adresser er at enkelte personer kan være medlemmer i flere «idrettslag», og ønsker å benytte forskjellige adresser avhengig av hvilket lagt det gjelder.
 
De som ønsker all post sendt til samme adresse, uansett hvilket lag det gjelder, skal kun registrere en adresse, nemlig primæradressen.
 
Hvis man ønsker all post for dette bestemte laget, i vårt tilfelle Nedre Romerike Flyklubb, sendt til en annen adresse en primæradressen, skal oppgi denne adressen som sekundæradresse, og den vil da bli satt som hovedadresse i myWebLog.
 
Med andre ord: Sekundæradressen i minidrett overstyrer primæradressen i myWebLog.
 
Jeg ber de som har registrert flere adresser om å sjekke at det er slik de har gjort det, eventuelt korrigere eller slette sekundæradressen, da de ellers risikerer at epost fra klubben sendes til feil adresse.