Er du medlem i flere klubber som benytter myWebLog?

Hvis det er tilfelle kan du nå få tilgang til alle dine konti med samme pålogging.

For å få til dette starter du med å logge deg inn på en av dine konti, og da anbefaler jeg at du velger din «hovedkonto» Deretter velger du «Profil» i den blå menylinjen øverst, ved siden av «Logg ut».

Under «Profil» velger du «Administrere profiler» og så «Skape ny forbindelse».  Der legger du inn brukernavn og passord for dine øvrige mWL-konti og klikker «Fortsett» for hver ekstra profil du har lagt inn.

Etter at du har gjort dette kan du senere veksle mellom «hovedkontoen» og de øvrige kontiene dine ved å velge «Profil» og så den kontoen du ønsker å veksle til.