Fotografering fra droner er blitt forbudt i Sverige.

dronerDen svenske Datainspektionen har fokusert på at kameradroner kan benyttes til personovervåkning, og nå har Högsta förvaltningsdomstolen i en dom avgjort at fotografering med kameradroner er å betrakte som kameraovervåking og dermed krever spesialtillatelse.

Du kan lese mer på disse sidene:

http://www.tek.no/artikler/sverige-totalforbyr-fotografering-med-droner/363418

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23765408.ab

Som en følge av dette gjør NLF oppmerksom på at deres kollektive forsikring for modellflypiloter ikke vil gjelde hvis man benytter modellfly eller droner med påmontert kamera i Sverige.

http://nlf.no/modellfly/sverige-forbyr-fotodroner