Grensekryssing med småfly – Revidert lovverk

Lovverket som gjelder grensekryssing med småfly er revidert, men som det står i eposten fra Tolletaten så er reglene uforandret bortsett fra noen justeringer i oversikt over flyplasser (Såkalt vedlegg 3-flyplasser).

Dokumentet kan lastes ned fra Dokumentarkivet under menyvalg «Flyving og navigasjon» eller ved å klikke på linken nedenfor.