Hold det ryddig i hangarene!

Vi har fått dette innlegget fra flyplassjefen, og presiserer at selv om det viser til den tragiske brannen på Skien Lufthavn, er det dermed ikke sagt at det antyder noe om årsaken til denne brannen.

Hei,

Så skjedde det som ikke skulle skje. En hangar på Skien lufthavn brant ned til grunnen og fire fly gikk tapt. To L29 jagerfly og to Yak 52.

Det har lett for å utvikle seg raskt når flammene først tar tak, og jeg tør faktisk ikke tanken på hva som kan skje om det skulle ta fyr i en hangarbås i Småflyhavna. Uvurderlige verdier vil helt sikkert gå tapt.

Ofte oppstår slike branner fordi det er en elektrisk feil, noen «fueler» fra kanner over på fly, eller det er lagret brannfarlige stoffer i hangaren. De aller fleste er veldig flinke til å ha det ryddig og oversiktlig i hangaren, mens andre bruker den som et lager for all mulig skrot. (Unnskyld språkbruk). Jeg synes at en skal ha såpass respekt for andres eiendom at man selv har det ryddig og ordentlig i sin hangar slik at tragedier lik den som skjedde på Skien lufthavn kan unngås.

Mvh
Per Inge