Info fra Veteranflygruppa

NRFVs driftshåndbok er oppdatert og finnes her. Viktigste endring er skjerpet krav til kontinuitet for Tiger Moth og Cornell, noe som i praksis betyr en egen PFT ved starten av sesongen for disse flyene. Veteranflygruppa ønsker flere medlemmer, så ta gjerne kontakt via Veteranflygruppas hjemmeside eller med en av instruktørene hvis du har lyst på en prøvetur i et av våre fly. Ellers er vel de fleste klar over at det blir tradisjonell Flydag, søndag 21. Mai i år, se blant annet flydagens hjemmeside hvor det også er påmelding for interesserte funksjonærer. 

Minner ellers om årsmøtet i NRFV i KFF bygget onsdag 8.3 kl. 19:00.  

Med vennlig hilsen
Christian Falck