Kart over nye restriksjonsområder i Oslo og Romerike

De nye restriksjonsområdene Romerike  1, 2 og 3 som tilsvarer ENR 109, 110 og 111, samt Oslo 2, 3, 4, 5 og 6 tilsvarende ENR 112, 113. 114, 115 og 116 er inntegnet på et kart utstedt av Oslo Politidistrikt. Dette kartet kan lastes ned fra Dokumentarkivet.

Merk at disse områdene kun kan settes aktivt via NOTAM, og at høydebegrensninger publiseres i NOTAM.

Det vises til AIP ENR 5.1.2