Koronainfo

Vi har nå fjernet koronainformasjonen fra hjemmesiden vår og som kunngjøring på Facebook.
Ta i stedet med dere følgende påminnelse fra Thore Nylund som er leder for klubben vår:
Koronarestriksjonene er opphevet, men pandemien er ikke over. Det er fortsatt lov å bruke hodet, holde god håndhygiene og være hjemme hvis man er syk. Det siste er for øvrig et pålegg fra myndighetene så helt over er det ikke. Happy flying…