Maarud – og to viktige råd!

Veteranflymiljøet på Kjeller har i flere tiår nytt godt av stor velvilje på Maarud for å innøve gressbane-operasjoner, noe vi er svært takknemlige for. Grunnet noe økt omfang av trafikk og medfølgende støyproblematikk i den senere tid, bes vi nå av eier om ikke å foreta landingsrunder. Men vi vil fortsatt være velkommen til å foreta én landing med påfølgende avgang. Merk at det uansett ikke er tillatt med «touch & go». Legg helst medvindsleggen på østsiden, og bruk lite motor rundt flyplassen generelt. Alt dette over gjelder absolutt alle flytyper, ikke bare veteranflyene.

Dette siste rådet om redusert motorpådrag er forsåvidt allmengyldig. Boligområdene rundt alle våre flyplasser er generelt støyutsatte, så med mindre trafikkbildet en sjelden gang skulle kreve noe annet så redusér motorpådraget før du etablerer deg i landingsrunden. På en vanlig Lycoming eller tilsvarende betyr det gjerne at du flyr medvindsleggen på 2000 RPM, noe som gir tilnærmet halvering av støy på bakken i forhold til normal marsjsetting. Likeså ved utklatring. Med mindre du flyr et fullastet fly, så redusér turtallet så fort du er i lufta med ca. 200 RPM. Dette gjelder til eksempel hvis du flyr alene eller er to personer ombord i en fire-seter. Alle naboene vil elske deg, og forhåpentlig kan det gjøre sitt til at vi kan leve i harmoni med nærmiljøet også i fremtiden.

God flytur!
Helge Storflor
NRF operativ leder