Ønsker du å bli medlem?

NLF har nylig presisert følgende på sine Facebooksider, og vi gjentar det her:

Vurderer du å bli medlem hos oss eller en annen klubb tilsluttet Norges Luftsportforbund bør du være oppmerksom på følgende:

Medlemskapet følger kalenderåret. Innmeldinger fram til og med 31. oktober betaler derfor full kontingentsats for inneværende år. Ved innmelding etter 1. november betales derimot kontingent for det påfølgende kalenderår. Med andre ord: Venter du med å melde deg inn til 1. november, får du 14 måneders medlemskap for prisen av 12.

Du må melde deg inn på eller etter 1. november for å få beregnet kontingent for 2019 – hvis du melder deg inn i oktober men betaler først i november er det 2018-kontingent.

For å unngå forvirring presiserer vi at du ikke trenger å betale medlemskontingent for å melde deg på vårt teorikurs som starter 1. oktober. Det er først når du begynner å fly at du må være medlem.