Tollregler for grensekryssing med mindre luftfartøy

Forhåpentlig er det mange som vil forsøke seg på en utenlandstur med småfly igjen nå når pandemien ser ut til å ha kommet under kontroll. Tollvesenet har laget en fin liten powerpointpresentasjon for å minne oss på reglene for grensekryssing med mindre luftfartøy. Den kan lastes ned fra Dokumentarkivet under menyvalg «Flyving og navigasjon», eller ved å klikke på linken nedenfor.
 

For innmelding av flightplan kontakt tollops@toll.no eller ring 22 34 66 00. De opplyser at de står parat til å hjelpe med det meste av flyrelaterte spørsmål for oss i småflymiljøet opp mot tolletaten. I tillegg tar de selvsagt også i mot henvendelser hvis det er noe vi reagerer på «ute i felten».

For å sikre at vi får tak i dem nær når som helst, gir de oss også et «hotline»-nummer: 404 07 342.

Helge Storflor
NRFK Ops