Treningsflyging på Torp må forhåndsbookes

Torp, Sandefjord Lufthavn (ENTO) har stor etterspørsel på treningsflyginger, både Touch and Go og Instrument Training Approaches.
 
Det er derfor et behov for å regulere disse aktivitetene noe for å unngå at mange ønsker å operere med slik trening samtidig og fordele aktivitetene utover dagen.
 
For å håndtere dette er det etablert et bookingsystem på:
 
Følgende NOTAM er sendt på forholdet:
MANDATORY SLOT BOOKING AT ENTO FOR ALL ACFT PLANNING TGL OR INSTRUMENT TRNG APCHS.
 
Sandefjord Lufthavn håper at dette vil fungere godt og at alle forholder seg til sine oppsatte tider.