Utnytt flyene maksimalt!

Vi gjentar en gammel oppfordring om å bidra til en best mulig utnyttelse av flyene, selv om det kan bety at man må fly til litt andre tidspunkt enn det man primært kan tenke seg. På Kjeller er det lov å ta av kl. 08:00, og da bør også dagens første booking starte slik at man kan ta av så nær klokken 08:00 som mulig i stedet for å booke fra for eksempel klokken 09:00.

Videre utover dagen bør bookes det slik at man så vidt mulig unngår intervaller som er så korte at de ikke kan utnyttes. Kan man spare inn tre 30-minutters intervaller blir det plutselig så mye at en annen person kanskje kan få tatt seg en liten tur den dagen.

Dum bookingDenne illustrasjonen viser en booking som starter klokken 09:00 og varer til klokken  11:00. Deretter er det en times opphold til neste booking. Hadde den første bookingen startet klokken 08:00 ville det blitt et opphold på to timer mellom disse to bookingene, og det kunne gitt et annet medlem en mulighet til å få seg en flytur.

Bookingeksempel 2Det neste eksemplet viser en booking som går fra 08:00 til 10:30. Neste booking er fra 11:00 til 14:00, og så er det et nytt opphold før neste booking som starter kl. 15:00.  Her ser vi at det er et samlet tomrom på 1 ½ time, som kunne vært utnyttet hvis den «midterste» bookingen hadde startet 30 minutter tidligere eller en time senere.

 

Det tredje eksemplet viser tre bookinger med en time mellom hver den første og den andre, og en time mellom den andre og den tredje bookingen. En time er svært ofte litt lite til å kunne utnyttes, men hadde to av disse bookingene vært lagt «inntil» hverandre hadde det blitt et totimers intervall som en annen person kunne benyttet.