Vi rydder i nøkkelskapet

Har du nøkler hengende i nøkkelskapet på kontoret? Da må du sjekke om den fortsatt henger der. Hyttesjefen har ryddet litt og alle umerkede nøkler og nøkler med store vedheng er fjernet og lagt i en eske som står på skrivebordet. Sjekk om din nøkkel ligger der. Alle nøkler skal ha en liten lapp med hvor den/de passer og så kan du henge den inn i nøkkelskapet igjen. Lapper ligger også i boksen.

Hilsen hyttesjefen