Aktivitetsdager i klubbregi!

Vi står foran en “ny” luftig sesong, solen henger i større og større grad på riktig side av horisonten, og ønsket om å utøve flyrelaterte aktiviteter vokser seg stadig sterkere. Men kanskje er det slik at du vegrer deg litt, enten fordi du skulle ønske at du hadde mer kunnskap om “ett eller annet”, du vegrer deg litt for å stikke avgårde til nye plasser alene, kanskje du ønsker å fly halehjul, veteranfly eller akro, men vet ikke om det er noe for deg, hvordan bruker man nettbrettbaserte navigasjonsprogrammer, kan jeg nok om meteorologi og lokalt vær?, hvordan er det å fly til Sverige eller vestlandet, hvordan kan jeg bli en sikrere pilot…….. listen bare fortsetter.

Styret i klubben ønsker å legge til rette for den enkelte pilot og medlem slik at de som flyr føler at de gjør det med overskudd og trygghet, i tillegg til at flygingen blir en meningsfull og gledelig aktivitet i en ellers så hektisk hverdag. For å kunne tilrettelegge på best mulig måte trenger vi din input på hvilke aktiviteter DU skulle ønske blir gjennomført i sesongen som kommer. Det er mye kunnskap blant de som frekventerer Kjeller, og de deler den gjerne! Kanskje du sitter på kunnskap, praktisk eller teoretisk, som du tenker at andre kunne hatt nytte av, eller kanskje du ønsker å være med på å arrangere en dagsaktivitet i løpet av året?

Meld din input/kunnskap/ønske om å delta til meg (claus.h.karlsen@gmail.com / 952 71 818) så kan vi sammen sikre mange gode og utfordrende aktiviteter i året som kommer!

På vegne av styret
Claus Karlsen