Endringer i språkkrav for flyging i Norge

Norsk fraseologi fjernes

Luftfartstilsynet fjerner norsk fraseologi og dermed tilbudet om norsk språk fra lufttrafikktjenesten. Kommunikasjonen mellom luftfartøy og lufttrafikktjenesten skal nå foregå på engelsk. Det vil fortsatt være norskspråklige flygeledere og AFIS/HFIS-fullmektiger tilgjengelig, slik at norsk hverdagsspråk kan benyttes i nødsituasjoner og i kommunikasjon med bakkepersonell.

Regelendringene ble vedtatt 28. februar 2018 og medfører endringer i en rekke forskrifter. Forskriftsendringene er trådt i kraft.

For piloter innebærer endringene at man må ha engelsk språkpåtegning i sitt sertifikat for å kunne fly i kontrollert luftrom og i radiopåbudssoner (Radio Mandatory Zones – RMZ). Lufttrafikkreglene krever bruk av fraseologi, og når lufttrafikktjenesten kun tilbys på engelsk, må pilotene ha dokumenterte engelskkunnskaper enten i flygersertifikatet eller i eget flytelefonistsertifikat. 

Flygere som skal benytte radio i luftrom der det er krav til toveisradiokommunikasjon må ha gyldig språkprøve. Før eller under oppflyging (ferdighetsprøve/Skill Test) til sertifikat (LAPL, PPL og CPL) eller flytelefonistsertifikat skal det også gjennomføres språkprøve, med mindre språkprøven allerede avlagt og kandidaten har gyldig språkpåtegning.

Les hele AIC-N 04/18 datert 19. mars på denne linken.