Aktiviteter i klubbregi 2018

Fly som står på bakken er ikke bra! Styret ønsker å tilrettelegge for et så høyt aktivitetsnivå som mulig gjennom hele sesongen. Vi planlagt derfor å arrangere ulike aktiviteter, som forhåpentligvis gjør det enklere for deg som pilot å ta turen til Kjeller for å delta på en kurskveld eller ta en flytur sammen med andre. Utveksling av erfaring og samarbeid om planlegging og gjennomføring av flyturer skal bidra til å videreutvikle et trygt, godt og aktivt miljø på Kjeller.

Nedenfor er en opplisting av de aktivitetene som så langt er planlagt eller som er under planlegging. Vi oppdaterer aktivitetskalenderen løpende med informasjon vedrørende de ulike aktivitetene, så her er det bare å følge med. Det er absolutt muligheter for å komme med forslag på aktiviteter hvis du brenner inne med noe.
For å melde deg på, vise interesse for, har spørsmål om eller forslag, er det bare å sende en e-post til undertegnede: claus.h.karlsen (at) gmail.com, så blir det enklere for oss å planlegge for optimal gjennomføring.

SkyDemon – praktisk bruk og planlegging av navigasjonstur.

Tidspunkt: 3. mai kl.18:00 – 21:00
Dette blir en «Workshop» på praktisk bruken av funksjonalitet i SkyDemon (navigasjon på nettbrett), i tillegg til planlegging av en navigasjonstur. Gjennomføring av navigasjonsturen planlegges nærmere under eller etter workshoppen. (Du kan selvsagt delta på «enten eller» eller «både og»)

For å melde deg på, vise interesse for eller har spørsmål om aktiviteten er det bare å sende en e-post til claus.h.karlsen (at) gmail.com.

Frank Wilson og Thore Nylund er ansvarlig for opplegg og gjennomføring.

Sted: KFFs lokaler, 2. etasje i Småflyhavna.

Utsjekk på Aquila.

Tidspunkt: 7. mai kl. 19:00 – 21:00.
Våre to Aquila benyttes i stor grad til PPL-skoling. Ut over det er de absolutt tilgjengelig for alle som vil fly et snertent og moderne fly. For at selve utsjekken ikke skal bli en hemsko så arrangerer vi en organisert ferd mot modellutsjekk. Dette vil bestå av:

  • Teorikveld for gjennomgang av dokument/spørreskjema.
  • Skoling for praktisk utsjekk. (Muligens ifm. en helgesamling f.eks. på Starmoen e.l.)

Ta med ferdig utfylt «Questionnaire modellutsjekk-soloutsjekk Aquila» som du finner i Dokumentarkivet.

Steinar Østby og Claus H. Karlsen er ansvarlige for opplegg og gjennomføring..

Sted: KFFs lokaler, 2. etasje i Småflyhavna.

Åpen torsdag på Kjeller

Tidspunkt: Hver torsdag kl.1700 i mai og juni
NRFV og NRF arrangerer «Åpen torsdag» hver torsdag ettermiddag hvor alle kan droppe inn for å prate fly og sertifikater, få en flytur eller booke en prøvetime. Så langt det er praktisk mulig prøver vi å stille med ressurser fra alle miljøene på Kjeller. Så er du nysgjerrig på hva veteranflymiljøet, flyskolen, akro-gruppen m.fl. har å tilby eller ønsker å prøve en flytur, er det bare å møte opp!

Christian Falck er ansvarlig for opplegg og gjennomføring. 

Klubbhelg med intensivskoling

Tidspunkt: ikke bestemt
Kontinuitet i forbindelse med skoling kan av og til være en utfordring. Det er tidligere gjennomført helger med intensivskoling på halehjul som har vært en suksess. Vi ønsker å plukke opp igjen dette og utvide med noen flere aktiviteter. Vi arbeider ut fra at følgende aktiviteter gjennomføres ila. en slik klubbhelg:

  • Halehjulsskoling på Piper Cub for utsjekk, PFT eller landingstrening
  • PPL-skoling, PFT eller landingstrening på Aquila
  • Spinn-trening, uttak fra unormale stillinger og acro-skoling på CAP10

Claus Karlsen er ansvarlig for opplegg og gjennomføring.

Klubbtur til Mariehamn (EFMA), Åland

Tidspunkt: 25. til 27.mai
Sesongens klubbtur til utlandet går i år til Mariehamn på Åland. Dette er en glimrende anledning til å få erfaring i det å fly en litt lengre navigasjonstur, i tillegg til at den går utenlands. Om du ønsker å fly selv, eller være med som observatør/passasjer så er det helt opp til deg. For mer informasjon se NRF sine nettsider under Klubbtur 2018.

Svein Olav Bjerkeset er ansvarlig for opplegg og gjennomføring. Ta kontakt direkte med han om du har spørsmål eller ønsker å melde deg på denne turen.

Navigasjonstur til Lista

Tidspunkt: 15. til 17.juni
Ønsker du å være med andre på en litt enklere og kortere navigasjonstur, så legger vi opp til et besøk på Lista. Denne helgen har akro-gruppen treningshelg så det vil bli muligheter til å oppleve aerobatics på nært hold og lære mer om hva denne sporten omhandler. I tillegg vil flymiljøet på lista være tilstede, så her er det gode muligheter for å knytte nye kontakter, mye flyprat, se på fly, noe å bite i, og andre opplevelser:
www.listerforsvarshistoriske.com
www.facebook.com/EscapeRoomLista/
www.facebook.com/flipsideskatehallen/
Gokart

Thomas Berg og Svein Olav Bjerkeset er ansvarlig for opplegg og gjennomføring.

Fly-in og 80-års jubileum Tynset flyplass

Tidspunkt: 18.august (19.august som reservedag pga. evt. vær)
Tynset flyklubb feirer 80 år og det gir en glimrende anledning til å samle nytt og gammelt flyvende materiell fra Kjeller og fly en navigasjonstur oppover Østerdalen. Der blir vi tatt imot med åpne armer, grillmuligheter og mere til.
Besøk gjerne facebook-siden til Tynset flyklubb, hvor program etter hvert vil bli publisert.

Claus Karlsen er ansvarlig for opplegg og gjennomføring.

Vi håper at både nye og gamle medlemmer finner disse aktivitetene spennende og interessante.
Så er det slik at det blir ikke noe av dette hvis DU ikke melder deg på, så da vet du hva du har å gjøre.

Happy and safe flying!

Styret i NRF v/Claus Karlsen