Riksantikvar Jørn Holme: Selvsagt freder vi Kjeller flyplass!

Riksantikvaren planlegger å melde oppstart av en formell fredningssak i løpet av 2018.

Som en kommentar til Cato Guhnfeldts innleg i «Aftenposten» for noen dager siden, har riksantikvar Jørn Holme skrevet et innlegg i samme avis.

I innlegget står det blant annet:

Som kulturminne forteller Kjeller flyplass om både første og andre verdenskrig, i tillegg til utviklingen av den sivile luftfarten i Norge.

Det har lenge pågått en prosess for å frede deler av Kjeller flyplass. Riksantikvaren arbeider for tiden med å fastlegge omfanget av fredningen, og planlegger å melde oppstart av en formell fredningssak i løpet av 2018.

De frivillige som jobber med bevaringen av et Spitfire og et Gladiator jagerfly, gjør en fantastisk innsats. Det finnes i dag ingen ordninger for historiske fly, som tilsvarer ordningene vi har for historiske fartøy.

Krigens kulturminner er et satsingsområde hos Riksantikvaren, og vi freder også flere kulturminner fra den kalde krigen.

Du kan lese hele innlegget fra riksantikvaren på denne linken, og har du ikke fått med deg Guhnfeldts innlegg  finner du det her.