Viktig melding om medlemskontingenten for 2021 og booking av fly

Rundt midten av januar hadde Luftsportforbundet  sendt ut alle fakturaer for medlemskontingent for 2021. Litt avhengig av når de ble sendt ut har forfallsdato vært litt forskjellig, men ingen har hatt betalingsfrist senere enn 31. januar. Noen fakturaer som ble sendt ut i perioden november – desember i fjor hadde forfall 1.  januar. 

I likhet med hva som har vært tilfelle tidligere år,  går jeg ut fra at det er mange som ikke har fått med seg at de har fått faktura, eller har valgt å drøye betalingen litt og muligens glemt den. En rask gjennomgang av status viser at det pr. 1. februar er ca. 200 medlemmer som ennå ikke har betalt kontingenten.

Varsel om faktura skal være sendt pr. epost til alle som har registrert en epostadresse i minidrett.no, og der finner du også fakturaen som du kan betale samme sted. Har du registrert to epostadresser, så sjekk eventuelt begge.  Når du har betalt blir NLFs systemer oppdatert med det samme, og normalt vil myWebLog bli oppdatert i løpet av et par timer.

Hvis du mener at fakturaen er feil, må du kontakte Medlemsservice hos Norges Luftsportforbund snarest mulig. Hvis du ikke skulle ønske å fortsette som medlem hos oss ber vi om at du melder deg ut av klubben i stedet for bare å la fakturaen ligge. Eventuell utmelding kan du registrere i minidrett.no.  

Hvis du ikke finner fakturaen din eller har problemer med å betale i minidrett.no kan du kontakte meg slik at jeg kan sjekke om den ligger i systemet, og jeg kan eventuelt også sende deg et kidnummer hvis du ønsker å betale med nettbank.

Som kjent er betalt kontingent et krav for å benytte klubbens fly, både som selvstendig pilot, instruktør og som elev.

myWebLog vil  sjekke om kontingenten er betalt før booking godkjennes, og det betyr at hvis du ønsker å booke fly er det viktig at kontingenten er betalt før du booker.

Vær oppmerksom på at klubbens egenandelsforsikring ikke gjelder hvis kontingenten ikke er betalt, så dette er nok en grunn til å sørge for at alt er i orden før du begir deg opp i lufta.

 Arne Einar Berg