Viktig om logging av flyging

I et ekstra styremøte fredag 17. april ble det bestemt at vi går tilbake til logging av flyging i loggbøkene. Rutinen blir dermed som kjent fra tidligere at vi logger alt i bøkene og i myWebLog. Dette gjelder med umiddelbar virkning. Loggbøkene skal være ajourført, men mangler selvsagt underskrifter av respektive piloter. Før loggføring ta for sikkerhetsskyld en sjekk i loggen i myWebLog om det skulle ha kommet til en eller flere flighter etter ajourføring så unngår vi rot i rekkefølgen i bøkene.

Samtidig vedtok styret et oppdrag til fagsjefene, ved Steinar Østby, i oppgave å lage en kravliste til myWebLog og tilhørende operative prosedyrer med tanke på å få til en elektronisk løsning.