Vinterflyging i Norge – ny utgave av Luftfartstilsynets informasjonshefte.

TilsynetLuftfartstilsynet informasjonshefte om vinteroperasjoner for privatflygere som flyr VFR er nå kommet i en oppdatert utgave.

Hensikten med heftet er å gjøre flygere og flyeiere innenfor allmennflysegmentet mer oppmerksom på spesielle risikoer og utfordringer i forhold til denne type operasjoner. Vintersesongen fører til mindre flyging i Norge, men dersom en tar nødvendige forhåndsregler og tilstrekkelig hensyn til begrensende værforhold og redusert dagslys, er det fullt mulig å drive trygge flyoperasjoner og ha både glede og nytte av flyet i denne perioden av året.

Det presiseres at heftet ikke er ment som et opplæringskonsept for flyging under vinterforhold, men må anses som et bidrag for å sette fokus på denne type operasjoner. Som alltid er det er viktig å ta utgangspunkt i «Pilot Owner Handbook» (POH), og ellers søke informasjon og erfaring fra andre, og ikke minst ta kontakt med en instruktør som kan veilede deg, slik at du føler deg trygg og tar de riktige beslutningene både før, under og etter flyging gradestokken kryper under 0 °C og landet igjen dekkes av is og snø.

Heftet kan lastes ned fra denne siden.

Kilde: Luftfartstilsynet.