Slå ring om Kjeller

Denne høsten skal Lillestrøm kommunes folkevalgte ta stilling til hvorvidt framtidas Kjeller er med eller uten flystripe og fly i lufta. Kjellers framtid avgjøres i kommunestyresalen den 9. november. Samtidig er Riksantikvarens mulige fredning av flyplassen fortsatt under arbeid.

I samarbeid med Norges Luftsportforbund (NLF) og Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) jobber klubbene på Kjeller nå målrettet med å påvirke politikere og vekke engasjementet til de som er for bevaring av flyplassen.

Videre arrangerer Lillestrøm kommune et debattmøte om Kjellers fremtid tirsdag 27. september 2022 kl. 17.30 i Stjernesalen i Lillestrøm kultursenter. Her vil det bli innlegg fra både Riksantikvaren, kommunen, utbyggere og flymiljøet. Vi oppfordrer alle til å delta. Her er link til arrangementet: https://www.lillestrom.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2022/seminar-fremtidens-kjeller–ulike-stemmer-og-nyanser/

 Som tidligere opplyst lyktes vi med å få Stortinget (i juni i fjor) til å vedta at staten må presentere en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området. Klubbene er tro mot strategien om å fremme veteranfly-sporet da dette har desidert størst oppslutning hos de folkevalgte i Lillestrøm kommune. Det handler mest om hva som har størst politisk gjennomslagskraft. Utviklingen av flyplassen må være på kommunens premisser, men vi har fortsatt tro på at det er mulig å bevare plassen for ordinær småflyvirksomhet etter Forsvarets behov for flystripen opphører i 2026. I møte med samferdselsmyndighetene fremfører NLF argumentet om at Kjeller er den desidert beste løsningen. Vi har også lyktes med et vedtak i Stortinget om at staten skal legge til rette for fortsatt småflyvirksomhet på Kjeller, all den tid det ikke er presentert og realisert en annen en permanent løsning. 

For alle som er opptatt av å bevare Kjeller flyplass for fremtiden blir den kommende høsten avgjørende. Dersom noen ønsker å bidra ekstra hører vi gjerne fra deg. 

 

Det slurves med logging av tach-tid i myWebLog.

Jeg minner om at hvis feltene for tach-tid ut og inn vises når man logger (LN-NRF og LN-NRO), så skal disse feltene fylles ut, og de skal fylles ut med de verdiene du selv leser av i flyet. Ikke stol på at forslaget til tach-ut du får fra myWebLog er korrekt, men les det av selv før du starter motoren, og så når du har landet og slått av tenninga.
Korrigering av feillogginger fører til mye ekstraarbeid for andre, og til rot i loggingene, etter som myWebLog viser loggingene i “tachtidrekkefølge”. Dessuten blir summeringene feil.
En annen ting i samme slengen: Pass på at du skriver riktig flyplasskode for de plassene som har en slik. Når du registrerer flyplaskoden får du opp navnet på plassen i klartekst. Kommer det ikke opp noe navn er det som regel noe som er feil. Flyplassnavnet vises ikke for touch-and-go, men koden skal likevel brukes. Du foretar ikke t&g på Rygge, men på ENRY, og har du registrert t&g på flere flyplasser skal de skilles med komma, ikke med bindestrek.
For plasser som ikke har ICAO-kode bruker du standardiserte navn, for eksempel MAARUD, ikke MÅRUD. Og ikke så aktuelt på denne tiden av året, men jeg har ikke tall på alle varianter jeg har sett der det skulle stått Vermundsjøen.

UL91 til LN-NRF/NRO

Våre to Cessnaer, LN-NRF og LN-NRO, har begge motor av en modell som av fabrikanten er godkjent for å bruke UL91. Vi ber derfor om at alle fyller UL91 på Kjeller, og ellers der hvor det er tilgjengelig. Dersom UL91 ikke er tilgjengelig benytter man 100LL som vanlig. 

Begge fly har BP-kort for UL91. Vi vil også sette på merking ved tank-lokkene som viser at UL91 kan brukes.

Driftshåndboka for Kjeller Flyplass i ny utgave

Driftshåndboka for Kjeller Flyplass er kommet i ny utgave,  og vi ber alle lese nøye gjennom den, spesielt kapittelet med kommunikasjon / radiobruk.

Innføring av DA (sikkerhetsområde) i Småflyhavna er også nytt.

Den nye utgaven av Driftshåndboka finnes unner menyvalg «Flyplasssinformason» på hJemmesiden til Kjeller Aero Senter, direktelink: http://kjellerflyplass.no/driftshandbok/

Kjeller Aero Senter har tatt nye grep for å sikre at organisasjonen skal styrkes. Fra tidligere har vi Oddmar Stenhaug som tar daglig inspeksjoner på fuel anlegget, uteområder pluss en masse praktiske oppgaver som må gjøres.

For å styrke den operative delen, er KAS svært glad for å ha knyttet til oss Christian Falck. Christian kjenner miljøet på Kjeller svært godt, er aktiv pilot og instruktør, spesielt i acro og veteranmiljøet. Christian er mye til stede på Kjeller og har vært en «sidekicker» til KAS i mange år og har tidligere sittet i KAS´ styre.

Christian vil spesielt følge opp at operative prosedyrer blir fulgt, sende ut informasjon om eventuelle endringer og annet av operativ interesse.

Neste uke (Uke 21) vil Forsvaret lete etter forurensning i bakken på lik linje med det de gjorde for noen år tilbake. Det vil bli noen hull i Småflyhavna, i området rundt Safirhangaren. Alt skal være ferdig på en dag, bortsett fra asfaltering.  Utover i uka vil de grave langs rullebanen, så vær oppmerksom på at det kan står en gravemaskin på skulderen.

Torsdag 26. mai blir det filmkveld på Kjeller med Top Gun II. Spennende arrangement som dere absolutt bør delta på. Flyene på tarmarc må flyttes på slik at denne er tom.

Med vennlig hilsen
Per Inge Evensen       
Kjeller Aero Senter AS
 

OBS: Vi har lagt en kopi av Driftshåndboka i Dokumentarkivet, og du finner og kan laste den ned under menyvalg «Flyving og navigasjon», eller ved å klikke på denne linken:

myWebLog – Brukerveiledning for mobiltelefon

myWebLog har lansert en ny løsning beregnet for mobiltelefon. Denne erstatter den gamle iOS-appen, samtidig som den også kan brukes på Android-telefoner. Dennefunksjonen finnes på linken app.myweblog.se

Merk at dette er den første versjonen både av “appen” og av brukerveiledningen, slik at man må regne med oppdateringer etter hvert som man vinner erfaring. Derfor er man også interessert i tilbakemeldinger hvis det  er noe som mangler, eller som ikke virker som forventet.

Brukerveiledningen kan lastes ned fra Dokumentarkivet, menyvalg  Operasjonelle prosedyrer, klubbhåndbøker, booking eller ved å klikke på denne linken: