Blyfri flybensin nå tilgjengelig på Kjeller!

IMG_0227I slutten av april 2016 markerte BP (British Petroleum) åpningen av sitt nye anlegg for blyfri bensin på Kjeller. Dette var en stor dag for det verdensomspennende selskapet, som for anledningen fløy inn sin toppsjef David Gilmour fra England for å klippe snoren til anlegget sammen med NRF’s operative leder Helge Storflor.

Dette er BP’s første anlegg for blyfri flybensin i hele verden, og Gilmour sier at dette er en start på en ny og viktig æra i selskapets historie. BP er en stor, global aktør på flybensin, og LN-NRF fikk under seremonien på Kjeller fylt de aller første dråpene av dette nye produktet!

Antatt ca. 80% av småfly-flåten kan benytte det nye drivstoffet, og nye, miljøgrønne bensinkort må bestilles fra BP før en kan fylle fra det nye anlegget. Motortype må oppgis på skjemaet, så sjekker BP om motoren er godkjent for å gå på blyfri bensin. Dette er en viktig nyhet for oss i småflymiljøet, og vi vil gjerne oppfordre alle eiere/operatører med godkjente motorer om å benytte det nye drivstoffet. I tillegg til en betydelig positiv miljø-effekt,  er også prisen ca. 50 øre lavere pr. liter. Får vi dette opp på et visst volum, så kan vi kanskje også lykkes med å få fritak for miljøavgifter på dette nye drivstoffet, slik de har oppnådd i Sverige, -og da snakker vi fort om betydelige besparinger!

På bildet ser vi NRFs Helge Storflor sammen med Thorbjorn Larsson, Air BP General Manager, Nordics

Du kan lese den internasjonale pressemeldingen her, og som disse linkene viser har denne nyheten fått internasjonal oppmerksomhet:

http://www.bartintl.com/headlines/apr-2016/air-bp-introduces-ul91-new-self–serve-automat-kjeller-airport

http://www.aero-news.net/index.cfm?do=main.textpost&id=44134edb-2962-46c0-9217-e24b58f0a363

http://www.intelligent-aerospace.com/pt/2016/04/28/air-bp-introduces-ul91-at-kjeller-airport.html

https://mobile.twitter.com/bp_press