Viktige påminnelser!

Vi minner om to artikler vi har publisert tidligere, men som absolutt bør repeteres.

Den ene gjelder utnyttelse av flyene, og den andre gjelder føring av reisedagbøker og logging av turer i myWebLog.

Vær også oppmerksom på at du må være nøyaktig med føring av  tachtider (For de flyene hvor felt for tach-tider vises)  og flyplasskoder i myWebLog. Dette gjelder både tach -ut og tach-inn. Tach-ut vil ofte være forhåndsutfylt med inn-tiden fra forrige flyging, men det gjelder kun hvis forrige pilot har ført alt rett.  For flyplasskodene vil navnet på flyplassen komme opp i klartekst til høyre for ICAO-koden hvis du har skrevet en gyldig kode, men likevel har vi ikke tall på hvor mange merkelige flyplasskoder som er blitt registrert.

Se dette eksemplet på hvordan man skal logge en flyging, og gjør ditt beste for at loggingen din skal bli riktig, slik at andre slipper å korrigere for deg i etterkant.