SOP NRF rev 5.0 datert 2016-04-03

Versjon 5.0 av klubbens SOP, datert 2016-04-03 er nå lagt inn i dokumentarkivet.

Du kan lese mer om revisjonen under menyvalg «For Medlemmer«.