Kategoriarkiv: Medlemmer

Nedre Romerike Flyklubb bestiller Aquila nr. 2.

I ekstraordinært styremøte den 10. august ble det vedtatt å gå til anskaffelse av nok en Aquila.

Skolen har et behov for to like maskiner, men det har vært et ønske å vinne erfaring med en maskin av denne typen før man før man bestiller et til.

Det er ennå ikke helt klart når den nye maskinen vil bli levert, men det vil muligens skje mot slutten av dette året.

Med to nye maskiner til skolen planlegges det også å selge LN-DAX i løpet av dette året.

Du kan lese mer om dette i referatet fra det ekstraordinære styremøtet 10. august, som du kan laste ned fra dokumentarkivet.

Husk å avbooke hvis du ikke skal fly!

Alt for mange glemmer, eller unnlater å avbooke hvis de ikke skal fly, men regelen om avbooking gjelder uansett hva som er grunnen til at du velger å holde deg på bakken.

Vær eller uvær, at skyene ligger så lavt at fuglene velger å spasere i stedet for å bruke vingene, bakrus eller generelt dårlig form, besøk fra Langtvekkistan eller manglende lyst til å begi seg opp i høyden er ingen unnskyldning for ikke å avbooke.

Det finnes også et punkt om dette i Klubbhåndboken. (Punkt 3.1.3)

Ny versjon av SOP.

SOPVi minner om den nye versjonen av Standard Operasjons Prosedyrer (SOP) for Nedre Romerike Flyklubb. Den kan lastes ned fra dokumentarkivet, og klubbens SOP er obligatorisk lesning for alle som benytter klubbens fly.
Endringene består hovedsaklig av:

Justering av kap 5.1 Booking.
Nytt kap 5.2 Bruk av klubbens fly.
Endring av kapittel 5.7 Bakkeoperasjoner mht utvidet tekst vedrørende bakkehåndtering som følge av flere bakkeskader med klubbens fly.
Nytt kap 6.1 Part SERA og Part NCO.

Vi minner om at vedleggene til SOP, som også ligger i dokumentarkivet, fortsatt gjelder.

 

Private File - Access Forbidden