Flyskolen tilbyr trening i å håndtere spin og unormale stillinger

I forbindelse med årets PFT tilbyr Flyskolen upset recovery-spin recovery trening på klubbens CAP 10.

Treningen legges opp fleksibelt med en grundig brief på ca. en time, etterfulgt av 1-2 timer praktisk flyging ut fra kandidatens eget ønske/behov.

Hensikt/målsetning med den individuelt tilpassede treningen er at kandidatene skal føle seg komfortabel med unormale stillinger, og etter instruksjon selv kunne rette opp flymaskinen inkludert å foreta utgang fra spin.

Flytimeprisen for klubbens medlemmer på CAP 10 er  1.596 kroner.

Ta kontakt med følgende av klubbens akroinstruktører for denne treningen:
 
Ivar Dyrdal (assisterende skolesjef)
Claus Karlsen
Steinar Østby