Nå er NRFs og NRFVs fly samlet i myWebLog

Nå er NRFs og NRFVs fly samlet i myWebLog.  Slik var det også for en tid tilbake, før Veteranflygruppa valgte å ta i bruk sin egen versjon, men nytt fra den gang til nå er at nå skal også flyging med veteranflyene logges og betales i NRFs system.

Selv om dette ikke har noen særlig betydning for den enkelte bruker, kan det likevel være et par par ting man kan merke seg.

Avhengig av hvilke innstillinger du har valgt fra tidligere, kan du nå oppleve at flere fly enn tidligere vises i bookingkalenderen. Da minner jeg om at du kan gå inn i «Innstillinger», det vil si «nedtrekkspila» til høyre for navnet ditt øverst i høyre hjørne, og når du «ruller nedover på sida» kommer du til «Booking-kalender», hvor du kan huke av for hvilke fly du ønsker skal vises i kalenderen. Denne innstillingen kan du endre etter behov, og du kan også overstyre den i bookingkalendren, ved å velge «Velg objekt» til venstre på den gule menylinja over kalenderen.

Når du skal logge flyging vil du også se at du har flere valg for «Flvningens art». Noen av valgene gjelder bare for veteranflyene, og skulle du ved en feil velge en av disse vil du på neste side få en feilmelding, for eksempel «Flyvningens art «RFL SPES PRIS» er ikke tillatt på LN-NRF».

Ellers minner jeg om å være nøyaktig med loggingen. Husk å skrive korrekte ICAO-koder for flyplassene du har fløyet til, både fra, til og via. Via er for plasser du måtte ha vært innom for touch&go. Sjekk at plassens navn for fra og til vises i klartekst til høyre for koden. Gjør den ikke det, har du trolig skrevet ugyldig ICAO-kode. For plasser som ikke har ICAO-kode skriver du navnet i klartekst. Husk at det heter Maarud, ikke Mårud, og at det flys t&g på ENRK, ikke Rakkestad.

Som vanlig: Har du spørsmål eller opplever problemer, så ta kontakt og jeg forsøker å hjelpe.