Første «Klubbaktivitet» gjennomført 3. mai

 

Den første av de annonserte klubbaktivitetene ble gjennomført torsdag den 3. mai.

Emnet den første kvelden var praktisk bruk av navigasjons-
og planleggingsverktøyet SkyDemon.

Noen av de som møtte fram var erfarne brukere, noen hadde så vidt prøvd systemet tidligere, og noen aldri hadde forsøkt det. Til sammen ble dette en gruppe hvor man fikk en livlig utveksling av erfaringer og tips.

Kvelden ble ledet av Thore Nylund og Bjørn Solberg, og stor honnør går til Bjørn for at han på meget kort varsel hadde påtatt seg å  dele sine erfaringer med oss andre, etter at han som skulle tatt seg av dette var blitt forhindret.

Du kan lese om øvrige planlagte aktiviteter i denne artikkelen, og de ligger også i aktivitetskalenderen.