Har du en ubetalt faktura for pilotavgift?

En tid etter at man har foretatt årets første flytur med avgang eller landing på Kjeller dukker det opp en faktura for pilotavgift fra Kjeller Aero Senter.

Det er et krav fra flyplasseier (Forsvaret) at de sivile brukerne selv skal være ansvarlige for driften, og administrere bruken av plassen. Rent praktisk er dette løst ved at brukerne har opprettet Kjeller Aero Senter (KAS), og etter avtale med flyplasseier er det KAS som har ansvaret for den sivile driften.

Pilotavgiften, som er en avgift alle sivile brukere må betale hvert år går helt og fullt til å dekke de utgiftene som KAS har. Uten å gå i detalj når det gjelder utgifter kan nevnes arealleie og vedlikehold, forhold til myndigheter, samt en beskjeden administrasjon.

De fleste betaler, men noen glemmer å betale selv om de får purring fra KAS. Nå er vi kommet til den tiden av året da det er like før KAS ber oss sperre de som har en ubetalt faktura, og disse vil da ikke få booket fly før vi får en melding fra KAS om å oppheve sperringen. Derfor oppfordrer vi alle som sitter med litt dårlig samvittighet, om å ordne opp i dette så snart som mulig, slik at man unngår å bli sperret.

Har du spørsmål om dette, ber vi deg om å kontakte flyplassjef Per Inge Evensen,  telefon 905 62 416.

Du kan lese mer om pilotavgiften på denne siden.