Pilotavgift – hva er det?

Både flyklubbene og flyplassjefen får jevnlig spørsmål fra personer som har mottatt faktura for pilotavgift, og som ikke har fått med seg hva dette er.

På hjemmesiden til Kjeller flyplass leser vi følgende:

Kjeller Aero Senter (KAS) leier av Forsvaret det området som betegnes Småflyhavna og muligheten til å bruke rullebanen.

Kostnadene ved å inneha konsesjon og drive Småflyhavna deles på pilotene og fly med oppholdstillatelse.

Det er en avgift for å ha fly på Kjeller samt et brukertilskudd for hver pilot som flyr fly som har opphold på Kjeller.

Besøkende fly betaler i stedet en landings- og parkeringsavgift

Dette er utdrag av teksten som står på fakturaene som sendes ut:

Pilotavgiften er med på å dekke den sivile driften av Kjeller, som for eksempel leie av flyplassen, konsesjonsavgifter, drift og generelt vedlikehold.

Disse kostnadene dekkes gjennom et spleiselag mellom pilotene og eierne av de flyene som er stasjonert her, og denne avgiften må ikke forveksles med NLF’s eller andre særavgifter klubbene måtte ha.

Avgiften må betales av alle som er piloter på et luftfartøy med base Kjeller, også elver, og den faktureres etter at du har gjennomført årets første flytur.

Etter en avtale mellom KAS og flyklubbene kan klubbene bli anmodet om å sperre medlemmer fra å booke fly hvis de unnlater å betale denne avgiften.

Hvis du har ytterligere spørsmål om denne avgiften oppfordrer flyplassjefen deg til å ta kontakt med ham, gjerne pr. e-post.