Husk klarering FØR du flyr inn i kontrollert luftrom

Her kommer utdrag fra en rapport fra en VFR flight som  kan være en god påminnelse til oss alle:

“…Flyr VFR på flightplan og er på vei mot TMA grensen som jeg ser tydelig  på moving map på iPad. Det er konstant trafikk på radioen så det er «umulig» å komme igjennom. Har erfaring fra lignende situasjoner at ATC på eget initiativ gir klarering når man flyr inn mot kontrollert område når det er en kontrollert flyging. Dette kommer ikke denne gangen. Når jeg er på TMA-grensen forbereder jeg en sving samtidig som ATC kommer på radioen med beskjed om at jeg ikke er klarert inn i kontrollert luftrom. Tar en synkende 360 grader sving slik at jeg kommer klar av TMA. Ingen ytteligere kommunikasjon fra ATC…”

Radarplott viser at piloten var innenfor TMA grensen i noen få sekunder, og det var aldri noen risiko i forhold til annen trafikk. Lærdommen er uansett at man alltid skal ha klarering til å fly inn i kontrollert luftrom, og dersom dette ikke oppnås må man sirkle utenfor TMA inntil kontakt er oppnådd med ATC.

Med vennlig hilsen
Christian Falck