Innkalling og saksliste til årsmøtet 19. mars

Innkalling og foreløbig saksliste til årsmøtet den 19. mars kan nå lastes ned fra dokumentarkivet.

Alle dokumenter til årsmøtet vil etter hvert bli tilgjengelige fra samme sted, det vil si i dokumentarkivet under menyvalg Flyklubben > Årsmøtedokumenter > Årsmøtet 2019.

Saker som ønskes fremmet må være styret i hende senest mandag den 4. mars 2019.

Private File - Access Forbidden