Klassekampen – oppslag om Kjeller

«På Kjeller flyplass står det et slag mellom de som vil bygge boliger og de som vil bevare deler av norsk flyhistorie» skrev «Klassekampen» i et tresiders oppslag den 6. juli 2019:

Oppfølging fra «Klassekampen»  den 8. juli 2019: