Klassekampen – oppslag om Kjeller

“På Kjeller flyplass står det et slag mellom de som vil bygge boliger og de som vil bevare deler av norsk flyhistorie” skrev “Klassekampen” i et tresiders oppslag den 6. juli 2019:

Oppfølging fra “Klassekampen”  den 8. juli 2019: