SkyDemon-profiler for flyene våre

Nå har vi laget SkyDemon-profiler for NRA, NRC, NRF og NRO. Disse kan lastes ned fra dokumentarkivet og installeres i SkyDemon på på den eller de enhetene du benytter SkyDemon.

Du finner profilene i dokumentarkivet under menyvalg «Flyving og navigasjon» > «SkyDemon».  På samme sted finner du også en veiledning til hvordan du skal installere profilene på din maskin. I tillegg finner du nedlastingslink til de aktuelle filene under beskivelsen av de enkelte flyene under menyvalg «Om Nedre Romerike Flyklubb» > «Flyene våre».

For Aquilaene er det lagt inn cruise power settings med data for både MP og RPM i ulike høyder (basert på 65 % effektuttak). Vi har også lagt inn korrekt fuelforbruk i ulike høyder og ulike settinger for de ulike flyene. Pass på at du velger korrekt cruise power setting i SkyDemon når du starter planleggingen.

NB! Selv om vi har sjekket dataene i profilene, så er det flyets POH som alltid er den korrekte kilden for data. Du må derfor sjekke at spesielt W&B stemmer overens med POH-en. Profilene er kun ment som et hjelpemiddel, og vi garanterer ikke for at dataene er korrekte. Dersom du finner feil eller har spørsmål, gi beskjed til Bjørnar Øverland så han kan oppdatere profilene.