Endring av klubbhåndboken (Bookingregler)

Styret vedtok på styremøtet den 8. mai 2019 å justere bookingreglene i klubbhåndboken. Det ble gjort to endringer:

  1. Det er satt et krav om at du flyr minimum to timer blokktid når du har en booking som er på 7 timer eller mer innenfor tidsrommet 9.00–18-00. Eksempel: Booker du en maskin fra klokken 11.00 til klokken 18.00, kreves det at du logger minimum to timer blokktid. Booker du en maskin fra klokken 15.00 til klokken 22.00, kreves det ikke noen minimum blokktid.
  2. Bookinger utover 48 timer skal forhåndsgodkjennes av operativ leder. Dette var tidligere 71 timer. NB! Det er fullt mulig å booke klubbflyene til langturer over to dager, du trenger bare en forhåndsgodkjenning. Operativ leder er Helge Storflor, du finner kontaktinfoen hans i kontaktlisten.