Klubben har fått ny teknisk leder

Etter å hatt vervet som teknisk leder i klubben i lang tid ønsket Frank James Wilson å begynne som instruktør i stedet. Magnus Glosli Jacobsen, som fra før også er styremedlem og sekretær i klubben har påtatt seg oppgaven som ny teknisk leder, mens Frank James Wilson fra nå av er å finne på instruktørlista samtidig som han også fortsetter sitt verv som styremedlem. Kontaktlista som ligger på hjemmesida, og medlemslista i myWebLog er oppdatert med de nye vervene.